Huset
Streg

Lavenergi gavner økonomien og miljøet

Alle CasaBo boliger udføres standard som lavenergihuse, hvilket betyder et meget lavt energiforbrug. F.eks. kan en bolig på 178 m2 opvarmes for det, der svarer til køb af fyringsolie for under 5000,- kr. om året med de nuværende energipriser.

Hvordan opnås lavenergi?
Det lave energiforbrug i en standard bolig fra CasaBo opnås alene ved at kombinere en central styret mekanisk ventilation med varmegenvinding med en meget høj isoleringsstandard i boligens gulve, ydervægge og tag.

Hvad betyder energiklasserne?
En standard bolig fra CasaBo opfylder kravene til et lavenergihus i klasse 2, når det tilsluttes fjernvarme. Ved at erstatte tilslutningen til fjernvarme med en luft-til vand varmepumpe bliver man for det første uafhængig af den kollektive varmeforsyning. For det andet reduceres boligens samlede energiforbrug til opvarmning yderligere til ca. det halve. Det svarer til de forventede krav til energiforbrug i nye boliger som skal gælde fra 2015.

Da alle boliger fra CasaBo er lavenergihuse, kan der opnås dispensation for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning som fx fjernvarme og naturgas.
www.casabo.dk/index.asp
Space