Huset
Streg

Interesseret

Du er yderst velkommen til at kontakte os for en nærmere dialog eller et uforpligtende møde. Her kan vi sammen gennemgå og drøfte dine behov og ønsker til en ny bolig.

Dialog bringer os tættere på dine boligdrømme

Hvis du ønsker at arbejde videre med en bolig fra CasaBo, skal vi have en nærmere dialog om ønsker og krav til boligen. Indledningsvis skal vi bl.a. vide noget om husstørrelse, hustype, byggegrund og økonomi.

Vores boligkonsulent har erfaring med at bistå købere i at foretage de rette valg. Det sikrer, at du får det optimale ud af dine valg - herunder valg af hustype og placering på din byggegrund.

Viden om byggegrunden herunder lokalplanbestemmelser, geotekniske forhold m.v. er vigtige forudsætninger for at vi kan give en optimal rådgivning. Derfor vil det være godt, at vi allerede fra starten har et matrikelkort eller lignende tegning af grunden samt en evt. lokalplan for området.
www.casabo.dk/index.asp
Space