Huset
Streg

Luk ikke vinduet op!

Selvfølgelig må du gerne lukke vinduerne op i en lavenergibolig fra CasaBo. Men er det for at lufte ud, er det ikke nødvendigt, for huset har et effektivt ventilationsanlæg med varmegenvinding, som sikrer dig en konstant ren og frisk luft over alt i din bolig.

Lufter du ud med åbne vinduer kan 50 % af varmetabet i dit hus stamme herfra. En bolig fra CasaBo giver dig kontante fordele og et sundt indeklima.

Huset skal kunne ånde

For at mindske energitabet til omgivelserne er en CasaBo lavenergibolig meget tæt, og et naturligt luftskifte gennem sprækker i utætte konstruktioner, vinduer og døre er elimineret. Fordelen er, at man sparer på udgifterne til opvarmning, samtidig med at man opnår en langt bedre komfort i husene.

Masser af frisk luft med et ventilationsanlæg
Kun et centralt styret ventilationsanlæg giver mulighed for at sikre et optimalt luftskifte og dermed et godt indeklima i en højisoleret lavenergibolig. 80 % af de stoffer, der udløser allergier, kan elimineres vha. et ventilationsanlæg.

Ventilationsanlægget suger udeluft ind gennem en ventilator, og luften filtreres for støv, sundhedsskadelige stoffer og pollen. Den friske udeluft fordeles til de enkelte opholdsrum via et kanalsystem, mens et andet kanalsystem fører den fugtige og dårlige luft ud til det fri.

Masser af energibesparelser med varmegenvinding
Ved at kombinere ventilationsanlægget med varmegenvinding kan man overføre den varme, der er i udsugningsluften, til indblæsningsluften, inden den sendes ud i det fri. På den måde genvindes op til 95 % af varmeenergien fra den brugte indeluft.
www.casabo.dk/index.asp
Space