Huset
Streg

Planlægning og byggekontrakt

De valg, der aftales under den indledende dialog, indføjes i et oplæg til byggekontrakt. Ud over en beskrivelse af selve huset indeholder byggekontrakten bl.a. en tidsplan og en finansieringsplan. Når vi er enige om indholdet underskrives byggekontrakten af begge parter.

I henhold til dansk lovgivning er der en fortrydelsesret på 6 hverdage, inden kontrakten er bindende. I den periode kan du i fred og ro overveje og drøfte indholdet med dit pengeinstitut og evt andre rådgivere, hvis du ønsker det.

Når byggekontrakten er underskrevet og fortrydelsesperioden er overstået er aftalen bindende.

Myndighedsbehandling
Når byggekontrakten er indgået, og du har indbetalt 1. rate jf. byggekontraktens bestemmelser, er CasaBo's arkitekt klar til at udarbejde og indsende byggeansøgning.

Hvis der ikke fra starten foreligger en geoteknisk undersøgelse, rekvirerer CasaBo en sådan på vegne af bygherre så snart som muligt af hensyn til den videre sagsbehandling.

Når byggetilladelsen foreligger, gøres der klar til byggestart inden for den i byggekontrakten fastsatte tidsplan.
www.casabo.dk/index.asp
Space