Huset
Streg

Pris

Priser oplyses ved henvendelse på tlf. 70 20 15 50.

Faste priser er afhængige af udførelsessted.

En standard husleverance omfatter opførelsen af et nøglefærdigt hus incl. arkitekt- og ingeniørprojekt, myndighedsbehandling men excl. grund og grundudgifter mv
Space