Huset
Streg

Energirammer og nye huse

Nedenstående viser et forenklet oversigt på sammenhængen mellem lovgivningens krav til energirammer og et beregnet varmeforbrug, udtrykt ved det årlige forbrug af fyringsolie, i et hus på 150 kvm.

- 2009:
1) Minimum alle huse: Max. 1125 liter

2) Lavenergi klasse 2: MaX. 750 liter

3) Lavenergi klasse 1: Max. 375 liter

Efter 1.1.2010:
1) Minimum alle huse: Max. 750 liter

2) Lavenergi klasse 1: Max. 375 liter

Efter 1.1.2015:

1) Minimum alle huse: Max. 375 liter

2) Ny(e) klasser ???: Krav ukendt

CasaBo holder på varmen

En standard lavenergibolig fra CasaBo, på 178 kvm tilsluttet fjernvarme, kan opvarmes for det, der svarer til 650 liter olie om året. Dermed opfylder boligen allerede i dag bygningsreglementets krav til energirammer for nye huse, som ellers først træder i kraft i 2015.

Privatøkonomisk og mere konkret betyder det at en CasaBo bolig type csb5 på 178 m2 tilsluttet fjernvarme forbruger ca. 6.600 kwh om året til opvarmning og varmt vand. Med de aktuelle energipriser svarer det til køb af fyringsolie for under 5.000,-kr om året. Den tilsvarende udgift med fjernvarme afhænger af prisen i det lokale forsyningsområde og kan godt være meget større end eksemplet.
Så kan man i stedet fravælge fjernvarmen og investere i en luft-til vandvarmepumpe løsning. Så falder det samlede energiforbrug til opvarmning og varmt vand i den samme bolig, til ca. 3.300 kwh om året til køb af el, hvilket igen svarer til en årlig udgift på ca. 5.000,-kr med de aktuelle elpriser.
Med andre ord er prisen på den lokale fjernvarmeforsyning nu og i fremtiden afgørende for om man skal vælge at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning eller man bør overveje at investere i sin egen alternative varmeløsning.
Ved at skifte til varmepumpeløsningen vil csb5 fra CasaBo nærme sig en energiklassificering som lavenergihus klasse 1.
www.casabo.dk/index.asp
Space